Category Archives: Ứng dụng sản phẩm

Tìm hiểu về thị giác máy tính để phân loại chất lượng trong chế biến cá

Theo lâu thì việc kiểm tra thực phẩm được thực hiện chỉ thông qua sự kiểm tra của con người, đó là một quá trình tốn sức, phá hoại hầu hết thời gian của con người, hơn thế độ tin cậy cũng không cao. Hiện nay, việc sử dụng công nghệ để kiểm tra thực […]

Chức năng chính của quản lý cảng là gì?

Chức năng chính của quản lý cảng là gì? Quản lý cảng là một hoạt động không thể thiếu trong hệ thống cảng biển. Nhờ vậy mà tất cả các hoạt động đều được kiểm soát và diễn ra một cách có hệ thống. Tuy nhiên, chức năng chính của quản lý cảng là gì? […]

Đơn vị cung cấp giải pháp nhà máy thông minh

Giới thiệu về mô hình nhà máy thông minh

Nhà máy thông minh (tiếng Anh: Smart Factory) là thuật ngữ về cơ bản mô tả một môi trường nơi máy móc và thiết bị có thể cải thiện qui trình thông qua tự động hoá và tối ưu hoá. Nhà máy thông minh (Smart Factory) là cơ sở sản xuất được số hóa và […]

Sản xuất thông minh là gì?

Sản Xuất Thông Minh Trong Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Sản xuất thông minh là quá trình sử dụng các điều khiển máy tính, mô hình hóa, dữ liệu lớn, tự động hóa, thông minh hóa khác nhau để nâng cao hiệu quả sản xuất. Sản xuất thông minh nhằm mục đích tận dụng các công nghệ thông tin và sản xuất tiên tiến để […]