Bảo trì phòng ngừa – Phương pháp nâng cao hiệu suất nhà máy

Thực tế tại các nhà máy sản xuất đều cho thấy rằng, nếu xảy ra sự cố hoặc lỗi đột ngột trong thiết bị, chi phí để sửa chữa và bảo trì có thể tăng lên đáng kể, gây ảnh hưởng đến tuổi thọ và năng suất của thiết bị. Tuy nhiên, nếu các sự cố và lỗi được phát hiện sớm và có biện pháp ngăn ngừa kịp thời, chi phí bảo trì sẽ ít hơn rất nhiều so với chi phí sửa chữa sau sự cố. Chính vì vậy, việc áp dụng phương pháp bảo trì dựa trên tình trạng máy và bảo trì định kỳ, còn được gọi là phương pháp bảo trì phòng ngừa, giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề này.

Bảo trì phòng ngừa trong sản xuất là gì?

Bảo trì phòng ngừa trong sản xuất (Preventive maintenance) là một chiến lược bảo trì dựa trên việc duy trì và kiểm tra định kỳ các thiết bị, máy móc, hệ thống và công cụ trong dây chuyền sản xuất để ngăn ngừa sự cố và trục trặc trong quá trình sản xuất. Mục tiêu chính của bảo trì phòng ngừa là giảm thiểu các sự cố bất ngờ, đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động ổn định và duy trì năng suất cao. Các hoạt động bảo trì phòng ngừa thường bao gồm các công việc kiểm tra định kỳ, bôi trơn, vệ sinh, điều chỉnh và thay thế các linh kiện cũ, hỏng hóc hoặc có nguy cơ gây ra sự cố. Những công việc này được thực hiện dựa trên lịch trình hoặc số giờ vận hành của thiết bị, nhằm duy trì tình trạng hoạt động tối ưu và độ tin cậy của các thiết bị sản xuất.

5 dạng bảo trì phòng ngừa phổ biến trong sản xuất

5 dạng bảo trì phòng ngừa phổ biến hiện nay trong lĩnh vực sản xuất bao gồm:

Bảo trì kiểm tra định kỳ (Time-based maintenance)

Đây là phương pháp bảo trì trong đó các hoạt động bảo trì được thực hiện dựa trên lịch trình thời gian cố định. Các thiết bị, máy móc hoặc hệ thống sản xuất được kiểm tra và bảo trì định kỳ theo một lịch trình đã được đặt trước, không phụ thuộc vào tình trạng hoạt động hiện tại của chúng. Bảo trì kiểm tra định kỳ thường được thực hiện theo các chu kỳ thời gian, ví dụ như hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Những công việc bảo trì thường bao gồm kiểm tra, vệ sinh, bôi trơn, thay thế linh kiện, và đánh giá tổng quát về trạng thái của thiết bị.

Bảo trì dựa trên hiệu suất (Performance-based maintenance)

Đây là phương pháp trong đó các hoạt động bảo trì được thực hiện dựa trên hiệu suất hoặc chỉ số vận hành của thiết bị. Thay vì tuân theo lịch trình định kỳ, phương pháp này tập trung vào đánh giá và quản lý hiệu suất thực tế của thiết bị để xác định các hoạt động bảo trì cần thiết. Bảo trì dựa trên hiệu suất cho phép tối ưu hóa sử dụng nguồn lực bảo trì, tập trung vào các thiết bị có hiệu suất thấp hơn hoặc không đạt mục tiêu, từ đó nâng cao hiệu quả và sự tin cậy của quá trình sản xuất.

Bảo trì dựa trên rủi ro (Risk Based Maintenance)

Đây là phương pháp bảo trì được thực hiện dựa trên đánh giá và ưu tiên các rủi ro tiềm ẩn và tác động của chúng đến hoạt động sản xuất. Thay vì thực hiện các hoạt động bảo trì định kỳ cho tất cả các thiết bị, phương pháp này tập trung vào những thiết bị có mức độ rủi ro cao hơn. Bảo trì dựa trên rủi ro giúp tập trung nguồn lực vào các thiết bị quan trọng và có rủi ro cao nhất, từ đó tối ưu hóa quá trình bảo trì và giảm thiểu sự cố không mong muốn trong sản xuất. |

Bảo trì dựa trên lỗi được phát hiện (Failure Finding Maintenance)

Đây là phương pháp bảo trì trong đó các hoạt động bảo trì được thực hiện dựa trên việc phát hiện và sửa chữa các lỗi hoặc khuyết điểm đã xảy ra trong quá trình hoạt động của thiết bị. Phương pháp này tập trung vào việc xác định các lỗi hoặc hư hỏng đã xảy ra và thực hiện các biện pháp sửa chữa để khắc phục chúng. Điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân gốc rễ của lỗi và áp dụng các biện pháp ngăn chặn để tránh việc lặp lại trong tương lai.

Bảo trì dựa trên điều kiện (Condition-based maintenance)

Đây là phương pháp bảo trì trong đó các hoạt động bảo trì được thực hiện dựa trên việc theo dõi và đánh giá trạng thái hoạt động của các thiết bị sử dụng các thông số đo lường như nhiệt độ, áp suất, rung động, dầu mỡ, hoặc mức độ mài mòn. Các hoạt động bảo trì được thực hiện dựa trên thông tin điều kiện để đảm bảo hoạt động ổn định và tránh sự cố không mong. Thay vì tuân theo lịch trình định kỳ hoặc hiệu suất, phương pháp này tập trung vào việc giám sát và đánh giá liên tục tình trạng và các thông số hoạt động của thiết bị để xác định thời điểm và phạm vi các hoạt động bảo trì cần thiết.

Lợi ích của bảo trì phòng ngừa trong sản xuất

Giảm rủi ro sự cố và gián đoạn sản xuất

Bảo trì phòng ngừa giúp ngăn chặn và giảm thiểu các sự cố và hỏng hóc không mong muốn của thiết bị và hệ thống sản xuất. Bằng cách thực hiện các hoạt động bảo trì định kỳ, nhân viên kỹ thuật nhà máy có thể phát hiện và sửa chữa các vấn đề nhỏ nhằm giảm thiểu trước khi chúng trở thành sự cố lớn gây gián đoạn quá trình sản xuất.

Nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị

Bảo trì phòng ngừa giúp duy trì, nâng cao và tối ưu hoá hiệu suất hoạt động của thiết bị trong hệ thống sản xuất để chúng luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất và hoạt động hiệu quả. Điều này giúp tăng hiệu suất sản xuất, giảm tỷ lệ lỗi và giúp tối ưu hóa quá trình làm việc. 

Tiết kiệm chi phí sửa chữa

Bảo trì phòng ngừa giúp phát hiện và khắc phục các vấn đề nhỏ trước khi chúng trở thành vấn đề lớn, đòi hỏi chi phí sửa chữa cao hơn. Thay vì phải tiến hành sửa chữa khẩn cấp và thay thế linh kiện đắt tiền, việc thực hiện bảo trì định kỳ giúp duy trì thiết bị ở trạng thái tốt hơn và giảm thiểu chi phí sửa chữa không đạt được.

Tăng tuổi thọ của thiết bị

Bằng cách duy trì và chăm sóc thiết bị theo phương pháp bảo trì phòng ngừa, doanh nghiệp có thể kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Điều này giúp giảm chi phí thay thế thiết bị mới và tối ưu hóa tài nguyên.

Nâng cao an toàn lao động

Bảo trì phòng ngừa đảm bảo các thiết bị và hệ thống sản xuất luôn được hoạt động ở trạng thái an toàn. Việc kiểm tra và sửa chữa các rủi ro như vết nứt, hỏng hóc cơ học hoặc hệ thống điện giúp phòng ngừa và giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn lao động trong sản xuất. 

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Các thiết bị máy móc trong dây chuyền sản xuất hoạt động một cách ổn định và đáng tin cậy nhờ vào phương pháp bảo trì phòng ngừa giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu sản xuất.  

So sánh sự khác nhau giữa bảo trì phòng ngừa và bảo trì dự đoán

Bảo trì phòng ngừa và là hai phương pháp quan trọng trong lĩnh vực bảo trì trong sản xuất. Dưới đây là sự khác nhau chính giữa hai phương pháp bảo trì nêu trên:

Mục tiêu

– Bảo trì phòng ngừa: Mục tiêu chính là ngăn chặn sự cố và hỏng hóc xảy ra bằng cách thực hiện các công việc bảo trì định kỳ và dựa trên kinh nghiệm về hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị. – Bảo trì dự đoán: Mục tiêu chính là dự đoán và phòng tránh sự cố và hỏng hóc bằng cách sử dụng dữ liệu và công nghệ để đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị và dự đoán thời điểm hỏng hóc.

Thời điểm thực hiện bảo trì

– Bảo trì phòng ngừa: Các công việc bảo trì định kỳ được thực hiện trước khi có bất kỳ dấu hiệu sự cố hay hỏng hóc nào xảy ra. – Bảo trì dự đoán: Các công việc bảo trì được thực hiện dựa trên dữ liệu và thông tin về tình trạng thực tế của thiết bị, khi các chỉ số hoặc thông số hoạt động cho thấy sự cố có thể sắp xảy ra.

Phương pháp đánh giá tình trạng thiết bị

– Bảo trì phòng ngừa: Đánh giá dựa trên kinh nghiệm và thông tin về tuổi thọ và hiệu suất của thiết bị. – Bảo trì dự đoán: Đánh giá dựa trên việc sử dụng dữ liệu và công nghệ giám sát để phân tích và đưa ra dự đoán về tình trạng và tuổi thọ của thiết bị.

Tài nguyên và chi phí

– Bảo trì phòng ngừa: Thường đòi hỏi một lịch trình bảo trì định kỳ, có thể dẫn đến việc thực hiện những công việc không cần thiết và tiêu tốn tài nguyên và chi phí. – Bảo trì dự đoán: Tập trung vào việc thực hiện bảo trì chỉ khi cần thiết dựa trên dữ liệu và dự đoán, giúp tối 

Làm thế nào để thiết lập được một quy trình bảo trì phòng ngừa hiệu quả?

Quy trình các bước bảo trì phòng ngừa trong sản xuất hiệu quả thường bao gồm các bước sau:

Bước 1:  Xác định các thiết bị và máy móc cần được bảo trì

Đây là bước quan trọng nhất để xác định các thiết bị và máy móc có tính chất quan trọng nhất trong sản xuất cần được bảo trì. Bước này có thể được thực hiện bằng cách xem xét các hệ thống hoạt động, tài liệu bảo trì trước đó và các thông số kỹ thuật.

Bước 2: Đánh giá rủi ro và xác định các hoạt động bảo trì 

Sau khi xác định các thiết bị và máy móc cần được bảo trì, các hoạt động bảo trì phù hợp cần được xác định. Việc đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên để thực hiện các hoạt động bảo trì phù hợp.

Bước 3: Thiết lập kế hoạch bảo trì 

Dựa trên các thông tin được xác định trong quy trình đánh giá rủi ro và xác định các hoạt động bảo trì, một kế hoạch bảo trì cần được thiết lập. Kế hoạch này sẽ bao gồm các hoạt động bảo trì được đề xuất, thời gian và tài nguyên cần thiết để thực hiện các hoạt động này.

Bước 4: Thực hiện bảo trì 

Kế hoạch bảo trì được thực hiện bằng cách thực hiện các hoạt động bảo trì được xác định trong kế hoạch bảo trì. Quá trình này bao gồm kiểm tra các thiết bị và máy móc, thay thế các linh kiện cần thiết, thực hiện các hoạt động bảo trì định kỳ và đảm bảo rằng thiết bị và máy móc đang hoạt động tốt.

Bước 5: Theo dõi và đánh giá hiệu quả bảo trì 

Sau khi các hoạt động bảo trì được thực hiện, hiệu quả của chúng cần được theo dõi và đánh giá. Điều này có thể đảm bảo rằng các hoạt động bảo trì đang được thực hiện hiệu quả và cải thiện sự đáng tin cậy của thiết bị và máy móc trong Bên cạnh việc xây dựng quy trình bảo trì phòng ngừa hiệu quả trong sản xuất, xu hướng ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết với khả năng tối ưu hoá quy trình quản lý sản xuất nói chung và quy trình bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị máy móc trong nhà máy nói riêng.

Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng MMS-X 

  • Quản lý thiết bị và trạng thái thiết bị theo thời gian thực
  • Bảo trì bảo dưỡng chủ động, khoa học
  • Cảnh báo lỗi tự động từ hệ thống
Bảo trì khoa học: Tiếp nhận các yêu cầu bảo trì từ người dùng hoặc hệ thống tự động đưa ra dự đoán và cảnh báo cho việc bảo trì, phân bổ khối lượng công việc hợp lý và cập nhật tình trạng công việc dễ dàng, trực quan.  Bảo trì theo thời gian thực: Kết nối với tầng 2 (SCADA, PLC), quản lý tình trạng hoạt động của thiết bị theo thời gian thực và đưa ra cảnh báo lỗi nhanh chóng. Tự động hóa bảo trì bảo dưỡng: Tự động đưa ra dự đoán và cảnh báo cho việc bảo trì, tránh mất thời gian chết (Downtime) do thiết bị gặp sự cố.  để nhận được một giải pháp quản lý bảo trì bảo dưỡng tối ưu và hiệu quả nhất cho nhà máy của bạn!

Đơn vị cung cấp giải pháp nhà máy thông minh

Sản xuất thông minh là gì?

Bộ điều khiển tự động RX3i CPE400

Tìm hiểu giải pháp tự động hóa Emerson Bộ điều khiển tự động lập trình nhỏ gọn RX3i CPE330

Tìm hiểu về giải pháp tự động hóa Emerson Bộ điều khiển tự động RX3i CPL410

Nhà cung cấp giải pháp máy tính màn hình công nghiệ

Máy tính công nghiệp là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *